Kontakt Enebakk Idrettsforening Fotball


Faktura-/postadresse:                                             Besøksadresse:
P.B. 2                                                                       Gjeddevannsveien 20
1916 Flateby                                                           1911 Flateby

Organisasjonsnummer:                                           971 266 007
Bankkonto:                                                               
Vipps kode:                                                              

Leder: Mihajlo Dotdevic                                           e-post: mihajlo0266@gmail.com

Mobil: 92533085 

Nestleder: Emil Moberg                                  e-post: emilmoberg@gmail.com
Mobil: 92468771

Øvrig styreVerv
Maria SvendsenKasserer


Hvem vil du kontakte